Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Ångerrätt, garanti och reklamation

Ångerrätt

Eftersom snus klassas som livsmedel i Sverige föreligger ingen ångerrätt på snusvaror inhandlade på Webbplatsen, i enlighet med distansköpslagen.


Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för varor inhandlade på Webbplatsen innehållande snus eller tobak.


Vid köp av varor annat än snus på Webbplatsen gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Kunden har då rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (så kallad ångerfrist).


Rätten att ångra sig upphör när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även förseglad ytterförpackning, såsom tejpad eller limmad kartong. Kunden får alltså inte bryta någon av varans förseglingar om denne vill kunna utöva sin ångerrätt.


Vid användning av ångerfristen på ett köp som gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan ångerfristens utlöpande, skicka ett klart och tydligt meddelande till Swedsnus där detta anges och där följande information framgår: Kundens fullständiga namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, samt för ärendet relevant information, så som ordernummer, fakturanummer och namn på varan i fråga. Alternativt kan Kunden använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt.


Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden alltid returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan, samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Swedsnus. Varan ska skickas väl emballerad och med obruten plombering.


Då Kunden ångrat sitt köp återbetalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden, inklusive leveranskostnader. Eventuella tillkommande leveranskostnader, om Kunden valt ett alternativt leveranssätt, annat än den standardleverans som Säljaren erbjuder, undantas från återbetalning. Vid retur av endast en del av komplett order återbetalas inte leveranskostnaden.


Säljaren betalar tillbaka beloppet senast inom 14 dagar från och med det datum Kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. Säljaren förbehåller sig rätten att vänta med återbetalningen tills Säljaren tagit emot varan i retur eller det att Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalning till Kunden sker via det betalningsalternativ som Kunden valt att använda vid köpet, om inte annat överenskommits eller att något hinder för sådan återbetalning skulle föreligga.


Garanti och reklamation

Webbplatsens varor omfattas generellt sett inte av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor vid undantagsfall skall i så fall finnas angivna i anslutning till varan på Webbplatsen. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis. Villkor för Samarbetsparters eventuella garantier skall framgå på deras respektive villkorssida.


Reklamationsrätten täcker endast varor som är felaktiga eller bristfälliga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Kund som önskar göra reklamation gällande felaktig eller bristfällig vara utifrån samband med beställning ifrån Webbplatsen ska kontakta Swedsnus snarast möjligt efter att felet upptäckts, via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen.


Synlig transportskada eller paket som saknas måste anmälas direkt Swedsnus. Om skadan ej är synlig på ytterförpackning, skall skadan anmälas till Swedsnus via mejl senast 5 dagar efter mottagen leverans. Efter denna tid utgår ej ersättning.


Säljaren står för returfrakten för godkända reklamationer.


Vid returnerad och godkänd reklamation av vara kommer Säljaren att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning, senast inom 30 dagar från det att Säljaren mottagit reklamationen. Säljaren förbehåller sig rätten att enligt gällande konsumentskyddslagstiftning neka en reklamation, då skälig bedömning som ej visar att varan är felaktig kan göras. Vid reklamationer följer Säljaren riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden.


Vid godkänd reklamation av felaktig eller defekt vara, där Kund önskar ny ersättningsvara, skickar Säljaren ut ersättningsvara.