Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Avslutande av värvningsprogram

Swedsnus Värvningsprogram Upphör.

Till följd av ett beslut fattat av Konsumentverkets Rättsenhet tvingas Swedsnus att snarast möjligt upphöra med sitt nuvarande värvningsprogram. Vi beklagar eventuella olägenheter till följd av detta.


Konsumentverket har i sin dom gjort bedömningen att Swedsnus värvningsprogram idag strider mot 14 § 2 st. i Tobakslagen, punkt 7 i Konsumentverkets allmänna råd (KOVFS 2009:7) och anses även vara otillbörligt enligt 5 § i Marknadsföringslagen (2008:486).


Alla innestående värvningspoäng kommer automatiskt att flyttas över till ditt personliga saldo för lojalitetspoäng.