Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Snusmagasinet

Innovation I Stället För Skatt

Posted by John 2020-09-02 0 Comment(s) Swedsnus,Nyheter,Information,

 

Ställ krav på innovation i stället för att skatta icke miljövänlig plast.

 

 

/ Debattinlägg publicerat i Aktuell Hållbarhet 24 augusti 2020.

 

 

Att använda skatt som påtryckningsmedel för att minska plastproduktionen är en ineffektiv metod. Vi tror att krav och ett ökat ansvar bland plastproducenter i kombination med ett bättre stöd i omställningen kan nå ett bättre och mer hållbart resultat, skriver Markus Lindblad, hållbarhetschef, Haypp Group, Stefan Holmgren vd Holmgrens plast och Christian Öster projektledare för Swedsnus.

 

 

 

Just nu pågår ett arbete med att ta fram svensk lagstiftning för att leva upp till EU:s direktiv om engångsplast med mål att minska plastprodukters inverkan på miljön, där olika åtgärder kommer att tillämpas för olika plastprodukter. Vissa plastprodukter kommer till exempel att förbjudas helt, medan andra produkter kommer att begränsas eller ställas inför nya krav.

 

Snusmarknaden står för en stor mängd plastavfall. Branschen uppskattar att det tillverkas nästan 1 miljard engångsdosor årligen i Europa och Nordamerika. Det motsvarar omkring 16 miljoner ton plast, som till största delen inte ens kan återanvändas.

 

För att gå till botten med problematiken kring plastprodukter, inte bara inom snusbranschen, måste det ställas krav och ökat ansvar kring innovation och alternativa hållbara alternativ i tillverkarleden. Därför är det viktigt att det upprättas tydliga ramverk och regler som kan inspirera och tvinga sådan innovation kring hållbarhet och stimulera producenter till att byta ut dagens engångsprodukter i fossil plast mot bio-baserade material med motsvarande plastegenskaper. På så sätt kan vi göra stor skillnad - utan några plastskatter.

 

Ett annat problem i omställningen till hållbara plaster är investeringskostnaden för att få bioplaster att fungera i befintliga processer och verktyg. Det är många små och innovativa bolag som är verksamma i detta område och behöver stöd för omställning. Vi tjänar alla på att ställa om till bioplast, inte minst för att framställningen av själva råvaran ger mindre klimatavtryck. Stötta plasttillverkande industri genom att:

 

Skynda på lagar om engångsplast och tvinga fram en snabbare omställning. Om vi måste tillverka bioplast kommer kemibolagen ställa om sin produktion och tillgången på bioplast kommer att öka.

 

Statliga innovationsinstitut måste på ett tydligare sätt finansiera omställningskostnader för produktion med bioplast. Det kostar att ställa om och många bolag har inte marginalerna till detta.

 

Gör det lättare att söka bidrag till omställning. Detta skulle framför allt hjälpa små och innovativa bolag som inte har resurser att hantera krångliga ansökningar.

 

Sedan en tid har Haypp Group - världens största återförsäljare av snus på nätet, arbetat aktivt med en frivillig ”code of conduct” som ställer krav på leverantörer och uppmuntrar en gemensam vilja till att bidra till en bättre värld. Som ett led i detta har snustillverkaren Swedsnus, med hjälp av materialtillverkaren Improve Tec Hönö AB och Gnosjöbaserade Holmgrens Plast, tagit fram världens första nedbrytbara snusdosa. Dosan innehåller inga mikroplaster, är 100% nedbrytbar och symboliserar ett viktigt steg för ökad hållbarhet inom branschen. Denna innovation hade riskerat att inte tillkomma om det funnits en skatt på snusdosor av plast.

 

Skatt som påtryckningsmedel är både en tandlös och ineffektiv metod för att förverkliga en hållbar omställning. Effekten av höjda skatter i produktionsleden riskerar endast att leda till att den extra kostnaden i slutänden får betalas av konsumenten. Bara för att en redan befintlig plastprodukt blir ett par kronor dyrare innebär det inte att den också blir miljövänlig.

 

Den riktiga förändringen sker när företagen vill och kan skapa bättre hållbara plastalternativ. Vi vill hävda att i stället för skatter på plast bör staten kräva och stimulera hållbar innovation av företag som tillverkar eller använder plastprodukter. Lagstifta därför om att hållbar innovation skall rapporteras i årsredovisningar och tvinga alla plastberoende företag att rapportera vilken emballageinnovation man gjort senaste året. Lägg därtill förtroendet till en upplyst konsumentmakts växande vilja, att välja det alternativ som är mest hållbart för miljön.

 

Vårt samarbete visar tydligt på att man enkelt kan gå från ord till handling för att ställa om tillgänglig produktion till ett hållbart alternativ. Vi valde att göra det, eftersom möjligheten och ambitionen att göra skillnad fanns. Hade vi istället fått en skatt på snusdosor av plast hade vi sannolikt bara accepterat det, tagit ut priset i konsumentled och produktinnovationen, såväl som motivationen till den, hade då uteblivit.

 

 

Markus Lindblad
Hålbarhetschef, Haypp Group

 

Stefan Holmgren

vd Holmgrens plast

 

Christian Öster
Projektledare för Swedsnus