Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Snusmagasinet

Tillfälle Att Sluta Röka!

2019-06-20 0 Comment(s) Swedsnus,Information,

 

Ett perfekt tillfälle att sluta röka!

 

 

/ Från och med juli 2019 är det förbjudet att röka på uteserveringar och offentliga platser, såsom lekplatser, busshållplatser och idrottsplatser. Det är tänkt att utgöra ett bra tillfälle för att få folk att sluta röka. Att sluta röka är dock inte lätt, men det finns sundare tobaksalternativ.

 

 

 

Från Swedsnus sida varken kan eller får vi uppmana rökare som vill sluta att istället börja snusa. Detta trots att det finns otaliga studier både i Sverige och Internationellt som visar på svenskt snus hälsofördelar i kontrast till den skadliga rökningen, samt det faktum att snus idag är det vanligaste hjälpmedlet för att sluta röka i både Sverige och Norge. Därför uppmuntrar vi ingen att börja snusa - För då får vi bannor av myndigheterna!

 

Däremot kan vi bidra med lite upplysning! Som att granskning av vetenskapliga analyser och undersökningar har visat att det inte finns några bevis som sammankopplar vårt svenska snus till sådana medicinska sjukdomstillstånd som vanligtvis anses orsakas av annan slags tobaksanvändning, såsom cancer, hjärt-och kärlsjukdomar, stroke, diabetes med flera.

 

Snus klassat som livsmedel.

 

I Sverige klassades snus tills nyligen som ett livsmedel och de flesta snustillverkare följer fortfarande Livsmedelverkets tidigare regler. Även Livsmedelsverket har konstaterat att en dosa portionssnus inte innebär några förhöjda risker för hälsan och att alla gränsvärden för oönskade ämnen i snus är desamma som för livsmedel i övrigt. Med andra ord, de doser av nikotin som en snusare får i sig är inte skadligare än de doser av koffein som en kaffedrickare utsätter sig för. Med det sagt bör svenskt snus, precis som med alla andra njutningsmedel för vuxna, ändå användas med måtta och inte överkonsumeras.

 

Det finns därför medicinska forskare som menar att svenskt snus har en betydande positiv effekt för folkhälsan. Detta är bevisligen märkbart just i länder som Sverige och Norge, som idag har fler snusare än rökare. Ett exempel på det, som i sammanhanget ofta anses värt att nämna, är att Sverige har den lägsta förekomsten av lungcancer i Europa, enligt världshälsoorganisationen WHO. Tack vare att allt svenskt snus, både lössnus och portionssnus, såväl billigt snus som dyrt, framställs i en process liknande pastörisering innehåller den mycket låga värden av TSNA (Tobaksspecifika Nitrosaminer), som utgör den främsta gruppen av cancerframkallande ämnen i tobak.

 

The Swedish Experience

 

Inom ramarna för internationell forskning kring tobakskonsumtion finns det en uttryckligt vedertagen paradox som i forskarvärlden är känd som "The Swedish Experience". Enligt Swedish Match handlar det hela om det statistiska faktum som gör gällande att "risken för en man att dö i en tobaksrelaterad sjukdom är mindre i Sverige än i något annat europeiskt land, trots att tobakskonsumtionen ligger på en jämförbar nivå med andra länder i Europa." 

 

Enligt Swedish Match kan The Swedish Experience med stor sannolikhet förklaras av att det unika svenska snuset utgör en stor del av svenska mäns tobakskonsumtion, trots att den totala tobakskonsumtionen i Sverige på ett ungefär är densamma som i andra jämförbara länder. Den stora skillnaden ligger alltså i det faktum att svenska män inte röker i samma omfattning, utan istället nyttjar snus. Statistik framtagen av Swedish Match visar dessutom på att andelen svenska män som snusar uppgår till 18%, samtidigt som andelen dagliga rökare bland svenska män uppgår till 10%, vilket dessutom är det lägsta antalet i Europa.

 

Som tidigare konstaterats resulterar detta i ett mycket lågt antal tobaksrelaterade sjukdomar och därmed även en mycket låg rökrelaterad dödlighet bland svenska män. "Detta unika förhållande finns dokumenterat i ett stort antal epidemiologiska studier som bland annat visar att Sverige har den lägsta risken för lungcancer i industriländerna."

 

Den som vill kan klicka på knappen här nedan för att på Swedsnus sida om "Snus och Hälsa" läsa mer fakta om snus online. Här kan man även ta del av några av de rapporter som avhandlar snusets hälsofördelar gentemot rökning, samt få referenser till det underlag som legat till grund för dem, om man därefter vill gå vidare och söka mer information kring hälsofördelarna med snus på nätet. 

 

 

Taggar: Hälsa