Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Snusmagasinet

Del 2. Svenskt snus genom historien – Svensk Snustobak

2016-07-22 0 Comment(s) Swedsnus,Snushistoria,

 

Tobaksodling i världen

 

 

/ Ifråga om valet av tobak och tobaksodlande producent har Swedsnus i sin tillverkning av både lössnus och portionssnus sedan starten beslutat sig för att i så stor utsräckning som möjligt främst använda sig av tobak odlad i Europa. På så sätt hjälper vi till viss del även till att begränsa de utsläppsmängder av koldioxid som uppstår när det kommer till fraktavstånd, samtidigt som vi enklare kan föra en konstruktiv dialog med våra producenter angående våra krav och önskade specifikationer. Dessutom är det lättare att besöka både dem och deras odlingar om anledning skulle uppstå. Att vi även bidrar till att behålla både arbetstillfällen och ekonomiska resurser inom Europa ser vi som en liten, om än inte obetydlig, bonus.

 

 

Svensk Snustobak

 

Svenskt snus och dagens svenska snustillverkare är idag helt beroende av importerad tobak ifrån en mängd olika länder runt om i världen. Idag är världens i särklass största tobaksproducent Kina, som ensamma står för nästan hälften av all den tobak som odlas. Officiella siffror ifrån 2012 anger att det då odlades närmare 7,5 miljoner ton tobak i världen. Av alla andra länder med större tobaksproduktion som därefter följer, kommer Indien på en klar andraplats, med en beräknad odling som producerar omkring 900,000 ton årligen, tätt följt av Brasilien med en årlig produktion omkring 800,000 ton. Sedan blir det kvantitativa avstånden något större, med det klassiska tobaksodlingarna i USA på fjärde plats, som årligen resulterar i omkring 350,000 ton. Indonesien återfinns därefter på en femte plats med omkring 250,000 ton per år, följt av Argentina och en rad Afrikanska länder som Malawi, Tanzania och Zimbabwe, som alla producerar mellan 150,000 ton och 100,000 ton tobak årligen.

 

Svensk tobaksodling

 

Även om Swedsnus noga utvalda tobak främst kommer ifrån Europa, så var det verkligen annat förr i tiden! Då var förutsättningarna för svenska snustillverkare helt annorlunda när det kom till val av ursprungsland för den tobak som användes i produktionen. Efter ett påbud år 1724, gav nämligen den dåvarande konungen av hela Sveriges rike, Fredrik I, den befallande uppmaningen att tobak skulle börja odlas över hela landet, med avsikt att göra Sverige självförsörjande inom loppet av fyra år! Resultatet av uppmaningen räckte förvisso inte riktigt hela vägen fram, men under mitten av 1700-talet var åtminstone hälften av all den tobak som användes i svensk tobakstillverkning faktiskt svenskodlad.
 

Tobaksodlingar fanns i inte mindre än ett 70-tal svenska och ett 10-tal finska städer runtom i riket. Tobaksodlingarnas olika arbetssysslor blev redan tidigt något av ett klassiskt kvinnoarbete. Därför var det inte ovanligt att kunskaper och erfarenheter om tobaksodling, hantering och beredning ofta kunde gå i arv från mor till dotter och det var under sommarhalvåret vanligt att många kvinnor, framförallt under den senare delen av 1800-talet, arbetsvandrade från landsbygden in till städerna för att söka och ta upp tillfälligt arbete vid någon av de många större tobaksodlingarna.

 

Snustradition och hantverk

 

Den sista större tobaksodlingen i Sverige upphörde 1964. Trots att både omfattningen och förutsättningarna för den svenska tobaks- och snusindustrin drastiskt har förändrats under de senaste två århundraden, så lever de kunskaper och erfarenheter som tidigare gick i arv vidare hos oss än idag. Som oberoende snusproducent är Swedsnus därför väldigt stolta över att både kunna vårda och använda sig av dessa kunskaper och erfarenheter i samband med sin egen traditionella tillverkning av svenskt snus av premiumkvalitet. Även om den moderna utvecklingen idag har underlättat själva arbetet, så är principerna vid Swedsnus småskaliga tillverkning av både portionssnus och lössnus desamma som för över två sekler sedan. Detsamma gäller också för många av de klassiska sorter och smaksättningar som man hos oss kan köpa som billigt snus online.

 

Så, även om man idag väljer att köpa sitt svenska portionssnus och lössnus på nätet, och oavsett om man vill köpa snus i form av snusdosor, storpack eller som snussatser, för alla de entusiaster som precis som i svunna tider vill krydda själva och göra eget snus billigt, så kan vi på Swedsnus försäkra alla våra kunder om att de traditionellt grundläggande metoderna som använts vid vår tillverkning, såväl som smakerna av våra klassiska goda snussorter, är näst intill desamma som de som användes för över 200 år sedan.

 

Fortsättning följer.

 

Taggar: Historia