Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Snusmagasinet

Del 4. Svenskt snus genom historien – Folkets snus

2016-08-05 0 Comment(s) Swedsnus,Snushistoria,

 

Snusets utbredning i Sverige

 

 

/ När det mest utbredda bruket av snus under tidigt 1800-tal ändrades, från att torrt ha konsumerats nasalt i form av luktsnus, till att fuktigt placeras mellan tandraden och läppen, så ökade också antalet tobaksanvändare. Medan bruket av luktsnus kanske var som mest förekommande inom de mer välbeställda sociala samhällsskikten, så blev det fuktiga lössnuset som vanligtvis kallades för munsnus eller ätsnus snabbt populärt och etablerades inom kort som ett betydligt mer folkligt njutningsmedel.

 

 

Värt att notera är kanske det faktum att luktsnuset trots allt hade haft en mer jämställd position bland samhällets tobakskonsumenter, då både män och kvinnor använde sig av det. Skillnaden mellan dessa två olika sorters snus visade sig däremot få en tydlig effekt på konsumtionen av tobak i landet, då det nya fuktiga munsnuset inte verkade falla Sveriges kvinnor på läppen, så att säga, och användandet av lössnus blev därför snart en mest manlig företeelse.

 

Svenskt snus som njutningsmedel

 

Genom åren kom svenskt snus att befästa sin folkliga särställning som den svenska allmogens främsta njutningsmedel, kanske på delad förstaplats med brännvinet. Före det att användningen av lössnuset kom att betraktas som den mest utbredda vardagslyxen i landet, så hade pipan och tuggtobaken länge representerat det enda njutningsmedel som stod till buds för den framförallt manliga delen av den vanliga befolkningen. Men populariteten och den snabba utbredningen av snusanvändningen hade flera anledningar. Förutom att många förmodligen tyckte att det smakade gott, kunde man till följd av den industrialiserade eran och uppkomsten av många snusfabriker runt om i landet köpa sitt snus billigt, i alla fall i jämförelse med både tuggtobak och röktobak.

 

Men också en rad avgörande samhällsförändringar och sociala skiften hade till följd att allt fler valde att nyttja snus. Precis som idag, när vårt vardagligt utbredda snusande av både lössnus och portionssnus ofta sker rutinmässigt mer än till följd av en medveten handling ämnad att skänka oss njutning, så påbörjades den förändringen av sättet att använda snus under det tidiga 1800-talet.

 

Nya villkor - Förändrad användning

 

Till grund för den förändringen låg framförallt ett markant skifte av såväl levnadsförhållanden som arbetsvillkor för en majoritet av Sveriges män. Då samhällets strukturer till följd av den industriella revolutionen obönhörligen kom att evolvera, passerade vi i Sverige, precis som i de flesta andra industrialiserade länderna i Europa och Nordamerika, ifrån landsbygdens naturliga tempo i rytm med årstidernas villkor till ett maskinstyrt fabrikstempo där ingen hänsyn behövde tas till varken väder eller dygnsrytm. Där man ute i landsbygden kunde göra eget snus hade man tidigare också kunnat bestämma över sin egen arbetstid och hur man valde att ta sina välförtjänta pauser, var det självklara valet för att förgylla tillvaron under sin rast och samtidigt förhöja njutningen av den, kanske att stoppa sin pipa eller att passa på att tugga i sig lite tobak. Villkoren för den sortens raster existerade knappast för den framväxande arbetarklassens tillvaro inne i fabrikerna. Vad kunde då passa bättre än att kunna unna sig den vardagslyxen som en god pris billigt snus erbjöd och som även kunde nyttjas under arbetets gång.

 

De arbetsförhållanden som då rådde må förvisso ha förbättrats betydligt, åtminstone i Sverige, men sättet på vilket man också idag faktiskt snusar skiljer sig kanske inte alltför mycket. Så, även om vi idag lever i en helt annorlunda värld, där man kan välja att köpa snus online via Internetbutiker som Swedsnus på nätet, så kan vi ändå konstatera att vissa delar av vårt kulturella snusarv fortfarande lever vidare.

 

Fortsättning följer.

 

Taggar: Historia