Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Snusmagasinet

Del 5. Svenskt snus genom historien – Första monopolet

2016-08-12 0 Comment(s) Swedsnus,Snushistoria,

 

Svenskt snus och tobaksmonopol

 

 

/ Här i Sverige brukar vi med stolthet och traditionell hävd ha en tendens att betrakta vårt älskade snus som en nationell angelägenhet. Detta har genom historien varit lika sant oavsett om man som förr i tiden valde att göra eget snus eller som idag väljer att handla online och sitt köpa snus på nätet. Billigt snus har trots allt varit en folklig hjärtefråga i alla tider och som sådan har snus och tobak i alla dess former haft en ovanligt sällsynt förmåga att engagera sina brukare.

 

 

Idag är vi nästan vana vid att just snus brukar skapa debatt, såväl på det politiska planet som i allmänhet. Förutom att den dryga tiondel av det svenska folket som snusar, oavsett om de snusar lössnus, portionssnus eller gör eget snus av snussatser, öppet brukar visa sitt missnöje och förnärmat hytta med näven i riktning mot Rosenbad vid de ständigt återkommande höjningarna av snusskatten, så har vårt svenska snus bidragit till ett par betydligt större politiska skeenden än så. Historiskt sett har snus och tobak faktiskt givit upphov till inte mindre än fem separata snusmonopol i Sverige, även om de första fyra kan sägas vara relaterade till varandra.

 

Det första tobaksmonopolet

 

Den allra första gång som tobak officiellt omnämns i Sverige, åtminstone som man känner till, var i dokumenterade tullräkenskaper, daterade redan år 1601. Tobakens popularitet som njutningsmedel bidrog till att det relativt fort skapades en hög efterfrågan, vilket också resulterade i dess snabba spridning runt om i landet. Som så ofta sker när det handlar om populära njutningsmedel, såväl för 400 år sedan som idag, ledde tullrestriktioner och skatter även till en utbredd smuggling av tobaksvaror. I ett försök att råda bot på den omfattande smugglingen utfärdades den 12 januari 1641ett privilegiebrev av Drottning Kristinas dåvarande förmyndarregering. I och med det fick Söderländska Kompaniet, grundat redan 1626 och med lokaler och lager i både Stockholm och Göteborg, privilegium på tobaksimport till Sverige, det vill säga monopol.

 

Söderkompaniet, som det vanligtvis brukade kallas i folkmun, erhöll därmed total tullfrihet för all den tobak som de med sina egna fartyg förde in i Sverige ifrån Amerika, dock inte på tobak som importerades inom Europa. Den omedelbara effekten uteblev och smugglingen var trots det så pass stor att Söderkompaniet 1643 även fick sitt privilegium utökat till att även gälla ett Svenskt försäljningsmonopol. Vid denna tid kom tobaken direkt ifrån kolonin Nya Sverige i Nordamerikanska Delaware, varför handeln med tobak även kom att tjäna ett politiskt syfte, som en länk mellan det gamla landet och det nya landets fortsatta etablering.

 

Trög start och felberäkning

 

Dessvärre fungerade varken bolagets upplägg eller produktion till en början så bra i praktiken som man kanske hade hoppats på. För att försöka att få fart på saker och ting anställdes därför 1648 en holländsk affärsman vid namn Swartwout. Med sin kunskap och tidigare erfarenhet av tobakstillverkning ifrån Amsterdam fick man under hans ledning snart ordning på tillverkningen som sköt ordentlig fart. Inte heller det visade sig dock utgöra ett särskilt väl fungerande resultat i praktiken, då den tobak som skeppades ifrån den svenska kolonin i Amerika helt enkelt inte räckte till. Utan något annat alternativ än att importera ytterligare tobak ifrån Europa, som inte innefattades av privilegiet tullfrihet, blev den ekonomiska balansgången minst sagt besvärlig för Söderkompaniet. Dessutom var det ett ganska uppenbart faktum att smugglingen av tobak knappast hade avtagit tillräckligt mycket för att monopolet kunde sägas ha givit någon bestående effekt.

 

Det dröjde därför inte längre än till 1649 förrän den då myndiga drottningen Kristina förklarade både den politiska nyttan av bolaget, med avsikten att stärka den svenska ekonomin på både hemmaplan och i den amerikanska kolonin, och nyttan av monopolet, med avsikten att stävja smugglingen av tobak, för obefintlig. Det första svenska tobaksmonopolet blev därmed upplöst.

 

Fortsättning följer.

 

Taggar: Historia