Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Svenskt snus och tobaksskatt - Del 1

2016-07-04 0 Comment(s) Portionssnus,Lössnus Express,Swedsnus,

En historisk beskattning

Förr i tiden var det vanligt att man själv odlade tobak för att göra eget snus, så kallat husbruk av snus. Sedan dess att man började köpa sitt färdiga lössnus, och långt senare sedemera även portionssnus, har man alltid fått betala lite mer för sitt svenska snus. Punktskatten på tobak är nämligen en av Sveriges äldsta punktskatter, tillsammans med andra punktskattepliktiga varor som alkoholvaror. Enda sedan tobaken kom till Sverige och sedan dess att snus i olika former började att nyttjas i större utsträckning, först i form av luktsnus så långt tillbaka i historien som under det sena 1600-talet, så har den i olika grader beskattats. Vid flera tillfällen har staten även infört monopol på tobaksproduktion och försäljning. Det senaste monopolet i Sverige varade mellan 1915 och 1968 och anledningen till det var att staten behövde pengar till pensionsreformer och för att rusta upp det svenska försvaret mitt under det brinnande första världskriget. Initialt betalade man alltså skatt på snus för att fylla på statskassan, vilket aldrig har varit någon direkt hemlighet. Även om dagens skatt på snus fyller samma funktion, så är det idag andra argument som i första hand används för att motivera en allt högre skatt på sådana traditionella tobaksvaror som snus, oavsett om du använder lössnus eller portionssnus. Oavsett om du köper billigt snus eller dyrare premium snus. Oavsett om du handlar i butik, kiosk eller köper snus på nätet. Oavsett om du köper ditt snus som ensktaka snusdosor, i snusstockar, som billiga snussatser eller väljer att göra eget snus direkt ifrån råtobak, så betalar både tillverkare och i slutänden även vanliga snusare idag en punktskatt.

 

Vad är punktskatt?

Punktskatter används av den svenska staten för ”att styra konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning”. Med utgång i propositionen, ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken” (Prop. 2010/11:47), när det gäller strategin för cigaretter, snus och andra tobaksprodukter, ANDT-politiken, föreslås det övergripande målet med dagens tobakspolitik vara: ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”. Såväl dagens regering som tidigare regeringar vill med detta komma till rätta med den missbruksproblematik som alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak orsakar både individ och samhälle. Perspektivet och ändamålet som sådant är såväl logiskt som hedervärt.

 

Punktskatt på svenskt snus

Just därför är det också anmärkningsvärt att punktskatten för snus har höjts avsevärt mycket mer i jämförelse med cigaretter, som otvivelaktigt och bevisligen är direkt skadliga för folks hälsa, då sjukdomar orsakade av tobaksrökning varje år resulterar i omkring 700,000 personers dödsfall i Europa. I regeringens proposition redogörs tydligt tobakens skadliga effekter i form av tobaksrökning och enligt propositionen beräknas omkring hälften av alla som röker dö i förtid av sin rökning. I genomsnitt sägs det att man förlorar tio år av sin förväntade livslängd genom att röka. Att tobaksrökning är cancerframkallande, till skilnad mot användningen av snus, oavsett om det är lössnus eller portionssnus, är någonting är allmänt känt. ”Uppemot en tredjedel av all cancerdödlighet hos män i Sverige under 1990-talet orsakades av tobaksrökning. Men det är främst dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som förkortar rökares liv (Prop. 2010:11:47, ss. 16–17).”