Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Snusmagasinet

Svenskt snus och tobaksskatt - Del 2

Posted by John 2016-07-08 0 Comment(s) Portionssnus,Lössnus Express,Swedsnus,Information,

 

Snus är bra för folkhälsan

 

 

/ Det är uppenbart klart att betydande samhällsekonomiska vinster skulle alltså kunna göras genom att uppmuntra nuvarande rökare till att övergå från cigaretter till snus. Både i form av lägre vårdkostnader och lägre förtida dödlighet. Siffror visar på att omkring 20 procent av alla dem som har slutat röka i Sverige har gjort det med hjälp av snus och liknande siffror rapporteras ifrån Norge, det land som har flest snusare efter vårt eget. Sveriges regeringar har emellertid inte visat hur snus påverkar folkhälsan och ej heller tagit med i sin beräkning att svenskt snus ur såväl ett samhällsekonomiskt som hälsoperspektiv är ett betydligt bättre alternativ än cigaretter.

 

Man kan nog till och med anta att också snusare är villiga att betala en rimlig och skälig skatt för sitt snus, oavsett om man idag använder lössnus eller portionssnus. Skatt på svenskt snus är ju trots allt ingenting nytt. För oavsett om man köper sitt snus billigt eller väljer att betala mer, om man köper det i en butik i form av enstaka snusdosor eller om man handlar snus online som billiga snussatser, så är punktskatten på svenskt snus alltid densamma.

 

Ett gott men motarbetat alternativ

 

På Swedsnus egna produkter av lössnus och portionssnus, i form av snus i storpack, utgår idag tobaksskatt med en summa av 462 kr per kilo och till det tillkommer sedan 25% i moms på produktpriset. Dessa skatter motsvarar med andra ord en väldigt stor portion av det totala försäljningspriset som våra snusare betalar. Det gör det inte direkt enkelt för sveriges snustillverkare att producera snus av hög kvalitet för att kunna sälja till sina kunder för ett rimligt pris, samtidigt som cigaretter inte bara beskattas lägre, utan samtidigt säljs skattefritt i form av tax free och duty free butiker inom internationell gränshandel och genom smuggling över hela Europa. Att snus inte ens är tillåtet att säljas inom EU inte bara förvärrar situationen för svensk snusindustri, det berövar dessutom befolkningen inom Europas gränser ett alternativ till den dödligt skadliga rökningen. Samtidigt har den kommersiella läkemedelsindustrin och dess globala företag beviljats ett ytterst effektivt monopol på produkter avsedda för rökavvänjning, ett monopol som drivs framåt och skyddas av världens i särklass rikaste, bäst organiserade och politiskt sett mest inflytelserika och omfattande lobbyverksamheter. Deras inställning till frågan om snuset borde släppas fritt på den Europeiska marknaden, tack vare sina bevisade effektiva resultat när det kommer till rökavvänjning, behöver knappast redovisas.

 

Tydliga forskningsresultat

 

Förutom ett flertal granskningar av tidigare studier och nya undersökningar, har det länge funnits bevis för att svenskt snus unika sammansättning resulterar i mycket begränsade, för att inte säga obefintliga, skadeverkningar i förhållande till andra tobaksvaror på de internationella marknaderna.

Aftonbladet skrev om snusets positiva egenskaper för folkhälsan i en artikel publicerad den 29 september 2013: ”Forskarvärlden är överens om att svenskt snus är mindre skadligt än andra tobaksprodukter. I en artikel i den internationella tidskriften Drugs and Alcohol Today för forskningsledaren Dr. Karl Erik Lund vid Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) i Norge fram nya rön.

– Vi har studerat snusets inverkan på folkhälsan under många år. Nu kan vi konstatera att snus ger tydliga vinster för befolkningens hälsostatus. Konsekvensen av antisnuslobbyns verksamhet kan enligt Karl Erik Lund vara livsfarlig.”