Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Passiv rökning kan ge diabetes

Passiv rökning kan ge diabetes

Passiv rökning kan ge diabetes!

En internationell grupp med forskare har fastslagit att det finns ett tydligt samband mellan passiv rökning och typ 2-diabetes. Många anser det därför viktigt att i framtiden informera om dessa risker i större utsträckning, på ett sätt liknande den information som idag informerar om riskerna för hjärt- och lungsjukdomar.

Den ansedda medicinska tidskriften The Lancet publicerade i september i år en artikel där forskare visar att aktiva rökare har en 37 % högre risk att drabbas av typ 2-diabetes, jämfört med icke rökare. Även passiva rökare löper en betydligt högre risk än tidigare befarat, med 22 % drabbade, jämfört med icke rökare. Den samlade studien analyserade resultaten av 88 separata studier, vilket omfattade sammanlagt sex miljoner deltagare och 300 000 fall av diabetes. Studierna visar även att förhållandet mellan dos och respons är tydligt, dvs. ju mer rök man utsätter sig för, desto större risk löper man. Risken minskar dock efterhand om utsattheten för rök avbryts.

Till skillnad ifrån rökning visar nya analyser av vetenskapliga studier av svenskt snus att det inte finns några bevis som sammankopplar det med medicinska sjukdomstillstånd såsom diabetes, cancer, hjärt-kärl sjukdomar, stroke med flera. Det anses vara för att svenskt snus framställs i en process liknande pastörisering och därför innehåller mycket låga värden av TSNA (Tobaksspecifika Nitrosaminer), som utgör den främsta gruppen av cancerframkallande ämnen i tobak.

Typ 2-diabetes, tidigare kallad åldersdiabetes, uppkommer efter 30-års ålder och utgör 80% av alla diabetesfall i Sverige. Livsstil i samband med gener utgör viktiga faktorer i relation till sjukdomen, då majoriteten av de drabbade även är överviktiga.