Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Köpvillkor

Köpvillkor Konsumenter


Allmänna Villkor
Swedsnus.nu AB, org.nr, 556741-2241 ("Swedsnus") driver webbplatsen www.swedsnus.nu ("Webbplatsen"). Genom Webbplatsen kan du som konsument (”Kund”) handla varor direkt från Swedsnus. Nedan angivna allmänna köpvillkor (”Villkor”) gäller för samtliga beställningar av varor du som Kund slutför på Webbplatsen. Genom att slutföra din beställning godkänner du Swedsnus Villkor och Sekretesspolicy, samt förbinder dig att följa dem.


Swedsnus förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Villkoren. Ändringar publiceras på Webbplatsen och gäller från och med att du som Kund har accepterat Villkoren genom att slutföra en ny beställning. Då Swedsnus äger rätt att ändra dessa Villkor uppmanas du som Kund att i samband med varje nytt köp granska Villkoren, samt att spara en kopia av de aktuella Villkor som gäller vid tiden för just ditt köp. 


Datum för senast genomförda ändring av Köpvillkor publiceras alltid i slutet av denna sida.Personuppgifter
Swedsnus behandlar dina personuppgifter i enlighet med Swedsnus Sekretesspolicy.Åldersgräns
Personer som är under 18 år får inte beställa på Webbplatsen, eftersom tobaksprodukter enbart är avsedda för vuxna personer (18 år eller äldre) och försäljningen är reglerad enligt lag. För att du som Kund ska kunna handla på Webbplatsen måste du därför kunna verifiera sin identitet och ålder (+18 år) oavsett om du köper tobaksvaror eller andra produkter. Verifieringen sker med BankID. Det är inte tillåtet att handla tobaksprodukter åt någon som är under 18 år. I samband med utlämning av beställda leveranser sker därför även obligatorisk ålderskontroll av mottagaren. 


Om Swedsnus skulle misstänka oegentligheter eller missbruk av vår beställningsfunktion förbehåller vi oss alltid rätten att neka köp. Vid rapport eller misstanke om att en person under 18 år obehörigt försökt att handla på Webbplatsen, vid misstänkt beställning i annan persons namn, samt vid misstänkt förekomst av langning eller dylikt, kommer polisanmälan omedelbart att upprättas.


För mer information om BankID hänvisar vi dig till din bank eller till BankIDs hemsida.Beställning och Köpavtal
Genom att du som Kund i samband med beställning godkänner Webbplatsens Villkor bekräftar du även att du har tagit del av och förbinder dig att följa Villkoren i sin helhet.


Köpavtal ingås så snart Swedsnus bekräftat din Kundbeställning via e-post. Orderbekräftelsen skickas till den e-postadress du som Kund angivit i samband med beställningen. Spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Swedsnus kundtjänst.


Observera att du som Kund måste vara minst 18 år och kunna verifiera din identitet och ålder för att ingå avtal med Swedsnus. Avtal ingås endast med Kunder med giltig folkbokföringsadress och leveransadress i Sverige.Kunduppgifter
Swedsnus behandlar dina Kunduppgifter i enlighet med Swedsnus Sekretesspolicy.


För att handla på Webbplatsen måste du som Kund skapa ett personligt användarkonto. Registrering av ditt personliga användarkonto sker i kassan i samband med beställning. Där ombeds du som Kund att uppge dina personuppgifter för att via BankID verifiera din identitet och din ålder. Vid registrering bekräftar du som Kund att de uppgifter som fylls i är fullständiga och korrekta. Eventuella komplikationer i samband med beställning till följd av felaktigt ifyllda uppgifter är därmed Kundens ansvar.


Som Kund hos Swedsnus är ditt användarkonto strikt personligt. Du som Kund har det fulla ansvaret för att ingen obehörig får tillgång till dina inloggningsuppgifter. Om du som Kund misstänker att någon obehörig fått tillgång till dina inloggningsuppgifter ska detta omgående anmälas till Swedsnus. Samtliga köp som görs med Kundens inloggningsuppgifter, samt eventuella rättsliga konsekvenser, är Kundens ansvar, om sådan anmälan inte gjorts. 


Vid rapport eller misstanke om att Kundens användarkonto används för att obehörigt försöka att handla på Webbplatsen kommer polisanmälan omedelbart att upprättas.


Om Swedsnus skulle misstänka att du som Kund bryter mot Villkoren, eller att ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter missbrukas, förbehåller sig Swedsnus rätten att stänga av Kunden ifrån Webbplatsen. 


Swedsnus förbehåller sig även rätten att tilldela dig som Kund nya inloggningsuppgifter, antingen på Kundens begäran eller om Swedsnus skulle anse det nödvändigt.Priser och avgifter
Samtliga produktpriser på Webbplatsen är angivna i svenska kronor och inkluderar mervärdesskatt (moms). Priserna inkluderar inte fraktavgifter, vilka anges separat i kassan. Swedsnus förbehåller sig rätten att korrigera eventuella felaktigheter i prisangivelser i samband med att bekräftelse av din beställning skickas till din e-postadress.


Särskilda avgifter kan tillkomma vid val av fakturaupplägg och delbetalning (se Betalning), samt för outlösta paket (se Leverans och Transport).Betalning
Som Kund på Webbplatsen kan du betala för din beställning direkt med Swish eller via betalningsalternativen kort, faktura, delbetalning, samt direktbetalning från bank via vår samarbetspartner Payson. Accepterade kort vid kortbetalning är Visa och Mastercard. Direktbetalning ifrån din internetbank är tillgänglig via Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea och Danske Bank. Det finns även möjlighet att betala via Postförskott och förskottsbetalning direkt till Swedsnus. Mer utförlig information om tillgängliga betalningsalternativ finns under Betalningssätt


Vid betalning via Payson behöver du som Kund delge personliga uppgifter för att Payson ska kunna identifiera dig. Om du som Kund väljer faktura eller delbetalning genomför Payson en kreditupplysning. Kreditupplysningen i fråga påverkar inte din kreditvärdighet och är inte synlig för andra. För faktura och delbetalning tillkommer även en avgift till Payson. Mer information och fullständiga villkor från Payson hittar du här.


Swedsnus förbehåller sig rätten att i särskilda fall begränsa eller ändra erbjudna betalsätt, om det betalsätt som Kunden själv har valt inte skulle fungera vid köptillfället eller om Kunden inte är godkänd för valt betalsätt.Leverans och Transport
Observera att Swedsnus enbart levererar till adresser i Sverige. I samband med utlämning av leverans från Swedsnus sker obligatorisk ålderskontroll för att verifiera mottagarens identitet och för att säkerställa att mottagaren är över 18 år.


Varor som finns i lager levereras normalt inom 1–3 vardagar från det att vi har bekräftat din beställning via e-post (se Fraktsätt och Leveranstider). Du som Kund kan rapportera eventuell leveransförsening till Swedsnus kundtjänst tidigast tre vardagar efter skickad orderbekräftelse, respektive fem dagar vid köp mot postförskott. 


Om Swedsnus av någon anledning inte kan leverera din beställning inom 30 dagar kommer du som Kund att meddelas detta och har då möjlighet att häva köpet, förutsatt att inget annat avtalats, eller att du som Kund kan hållas ansvarig för utebliven leverans. Vid händelse av försenad eller hävd leverans är ersättning begränsad till redan erlagd betalning.


Försändelser skickas till närmaste utlämningsställe för vald speditör. När försändelsen finns för uthämtning skickas i regel ett sms med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Undantagsvis kan du som Kund få en avisering som meddelar var och när försändelsen ska hämtas ut via e-post, vanlig post, eller telefonsamtal. Vid uthämtning av försändelser från Swedsnus måste giltig ID-handling uppvisas för att verifiera din identitet och ålder.


Försändelser måste hämtas ut från ombud inom den i aviseringen angivna tiden. För ej uthämtad försändelse ifrån Swedsnus debiteras du som Kund 299 SEK via faktura. Vid användning av Postförskott debiteras ej uthämtad försändelse ifrån Swedsnus med 399 SEK via faktura. Kostnaderna avser Swedsnus administration och hantering, inklusive fraktavgifter. Observera att outlösta försändelser inte anses uppfylla kraven för utnyttjande av ångerrätten.


Återförsändelse av mottagen retur till Kund medför en extra avgift på 200 kr.


Mer leveransinformation för varor och tjänster köpta på Webbplatsen hittar du som Kund under länken Fraktsätt och Leveranstider på Webbplatsen.Ångerrätt
Du som Kund har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra ditt köp genom att meddela Swedsnus detta via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen inom 14 dagar från det att du som Kund tagit emot den beställda varan (så kallad ångerfrist). Det är därefter din skyldighet som Kund att utan dröjsmål och senast 14 dagar efter ditt meddelande till Swedsnus om att utnyttja ångerrätten skicka varan i retur. Observera att du som Kund själv måste betala fraktkostnaden vid utnyttjande av ångerrätten och att outlösta försändelser inte anses uppfylla kraven för utnyttjande av ångerrätten.


Ångerrätten gäller under förutsättning att varan returneras till Swedsnus i väsentligen oförändrat och obrutet skick. Ångerrätten upphör om du som Kund bryter varans försegling. Med försegling avses även förseglad ytterförpackning, såsom tejpad eller limmad kartong. Varan ska därför återsändas med obruten försegling och väl emballerad.

Vid utövande av ångerrätten betalar du som Kund alltid kostnaden för returfrakt. Du som Kund ansvarar för varans skick från det att du har mottagit varan, inklusive risken för skada under returfrakt, till dess att den mottagits av Swedsnus. 


Vid användning av ångerfristen på ett köp som gjorts via Webbplatsen måste du som Kund, innan ångerfristens utlöpande, meddela Swedsnus om detta. I meddelandet måste även följande information tydligt framgå: Kundens fullständiga namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, samt för ärendet relevant information, så som ordernummer, fakturanummer och namn på varan i fråga. Alternativt kan du som Kund använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt.


Swedsnus kontrollerar vid mottagande varan för att bekräfta att returen är godkänd och att ångerfristen inte har löpt ut innan varorna skickats tillbaka. Returer får inte skickas som postförskott. Ett bekräftelsemejl skickas till dig som Kund när returen är omhändertagen.


Om den returnerade varan efter kontroll av Swedsnus uppfyller kraven för ångerfrist återbetalas det belopp som du som Kund har betalat för varan, inklusive leveranskostnad. Från det belopp som ska återbetalas förbehåller sig Swedsnus rätten att dra av en summa motsvarande varans eventuella värdeminskning, jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning kan härledas till att du som Kund hanterat varan ovarsamt eller i större utsträckning än vad som kan anses nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.


Observera att den returkostnad som du som Kund själv betalar är undantagen från återbetalning. Vid retur av endast en del av komplett order, efter överenskommelse med Swedsnus, återbetalas inte den ursprungliga leveranskostnaden.


Vid uppfylld ångerrätt, och om betalning redan erlagts av dig som Kund, återbetalar Swedsnus dig inom 14 dagar från och med det datum Swedsnus tagit emot och godkänt varan som retur. Återbetalning till dig som Kund sker via det betalningsalternativ som du som Kund valt att använda vid köpet, om inte annat överenskommits eller att något hinder för sådan återbetalning skulle föreligga.Reklamation
Reklamationsrätten omfattar enligt gällande konsumentskyddslagstiftning endast varor med ursprungliga fel eller brister och inte sådant som slitage eller passerad hållbarhetsmärkning.


Om en beställd vara väsentligen skulle avvika från köpavtalet med Swedsnus, inte motsvara den beskrivning som Swedsnus lämnat, eller saknas i försändelsen, har du som Kund enligt reklamationsrätten möjlighet att göra en reklamation. Du som Kund måste i så fall, inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts, generellt betraktat inom två månader, meddela Swedsnus kundtjänst via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen för att anmäla din reklamation och erhålla en retursedel. Swedsnus rekommenderar därför att du som Kund alltid kontrollerar mottagna varor noggrant direkt vid mottagandet. Då du som Kund själv ansvarar för risken vid returer rekommenderar Swedsnus att paketera varan för återsändning på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas under transporten. Varan ska, om möjligt, returneras oanvänd och med obruten originalförpackning. Swedsnus förbehåller sig rätten att neka reklamation om det kan påvisas att varan inte är felaktig enligt riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller att eventuell skada tillfogats varan i hantering av dig som Kund. För mottagna returer där felaktig reklamation kan styrkas enligt gällande konsumentskyddslagstiftning och ursprungligt fel på varan inte kan påvisas utgår en avgift om 299 kr till dig som Kund för i ärendet hänförliga kostnader för Swedsnus, såsom administration, frakt, returfrakt och hantering. Reklamationsrätten gäller som längst i tre år.


Reklamerad vara som returnerats och godkänts enligt konsumentskyddslagstiftningen kompenseras av Swedsnus. Vid godkänd reklamation av felaktig vara, där du som Kund önskar ny ersättningsvara, skickar Swedsnus ut en ersättningsvara snarast möjligt. Vid återbetalning, om betalning redan erlagts av dig som Kund, återbetalar Swedsnus dig inom 14 dagar från och med det datum Swedsnus tagit emot varan och godkänt reklamationen. Återbetalning till dig som Kund sker via det betalningsalternativ som du som Kund valt att använda vid köpet, om inte annat överenskommits eller att något hinder för sådan återbetalning skulle föreligga.


Transportskada ska snarast möjligt, inom fem dagar efter mottagen leverans, anmälas till Swedsnus via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Swedsnus rekommenderar därför att du som Kund alltid kontrollerar mottagna varor noggrant direkt vid mottagandet.


För snabbast möjliga handläggning av ärende rörande transportskada ber vi dig som Kund att behålla produktens emballage för besiktning. Vid eventuell retur måste du Som Kund kunna styrka ditt köp från Webbplatsen genom den orderbekräftelse som skickats till den e-postadress du angett i samband med din beställning. Beroende på skadans omfattning företas i samband med transportskada ersättningsvara, avhjälpande eller prisavdrag, i samråd med dig som Kund. Återköp förekommer endast i undantagsfall.


Swedsnus står för returfrakten vid godkända reklamationer.Force Majeure
Swedsnus förbehåller sig rätten att frånsäga sig ansvar och skyldighet att fullgöra köpavtal om förhinder till följd av en händelse utanför Swedsnus rimliga kontroll, så som t.ex. ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof, annan extraordinär händelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av sådana omständigheter som här ovan angivits. Sådana omständigheter befriar Swedsnus från skyldighet att utge skadeståndsersättning och ger i förlängning över 60 dagar både dig som Kund och Swedsnus rätten att häva köpet med omedelbar verkan.Immateriella rättigheter
Webbplatsen och dess innehåll ägs av Swedsnus.nu Sverige AB. All information på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout, samt information om varor, tjänster och övrigt innehåll får sålunda inte kopieras eller användas utan förekommande skriftligt medgivande från Swedsnus.Omdömen
Swedsnus äger rätt att på Webbplatsen, samt i andra kanaler och medier, publicera omdömen om produkter som lämnas av dig som Kund. Swedsnus förbehåller sig även rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.Giltighet
Skulle kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd finna någon specifik bestämmelse i dessa Villkor vara ogiltig eller verkningslös påverkas inte återstående bestämmelsers giltighet.Tillämplig lag och tvist
Enligt Swedsnus policy bör eventuell meningsskiljaktighet med Kund främst lösas i samförstånd genom diskussion med Swedsnus kundtjänst eller giltig representant för Swedsnus. Swedsnus åtar sig att i händelse av tvist följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).


Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa Villkor tolkas i enlighet med svensk lag och bör avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol, alternativt European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).Övrigt
Swedsnus strävar efter att alltid tillhandahålla korrekt information på Webbplatsen, men reserverar sig för eventuell slutförsäljning, samt fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, exempelvis eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, felaktiga priser eller felaktig information angående aktuell lagerstatus. Swedsnus förbehåller sig rätten att korrigera sådana eventuella fel och att när som helst ändra eller uppdatera befintlig information. Bildinformation ska på Webbplatsen uteslutande ses som illustrationer och kan inte garanteras återge en varas exakta utseende, funktion eller beskaffenhet.Köpvillkor uppdaterade 2022-11-18