Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Köpvillkor

Köpvillkor Konsumenter


Allmänna Villkor 
Swedsnus.nu AB (nedan kallat "Swedsnus") driver den Internetbaserade handelsplatsen swedsnus.nu och därtill hörande sidor (nedan kallad "Webbplatsen"). Aktuella kontaktuppgifter och övrig information om Swedsnus framgår på Webbplatsen. Genom Webbplatsen kan du dels handla varor och tjänster direkt från Swedsnus, dels varor och tjänster från andra företag (”Samarbetspartners ” eller ”Säljare”) som valt att sälja sina varor och tjänster via Webbplatsen. På Webbplatsen anges det om det är Swedsnus eller någon Samarbetspartner som säljer och levererar varan eller tjänsten i anknytning till varje specifik vara. Informationen hittas dels på den för varan eller tjänsten aktuella varusidan, dels i anslutning till Webbplatsens kassa. Då en vara eller tjänst inhandlas från en Samarbetspartner via Webbplatsen är det Samarbetspartnern i fråga, inte Swedsnus, som avtal ingås med. I dessa fall tillämpas även Samarbetspartners egna allmänna villkor i samband med köpet. Allmänna köpvillkor för respektive Samarbetspartner finner du i kassan. Du kan alltid kontakta Swedsnus kundtjänst, oavsett om varan eller tjänsten du inhandlar kommer ifrån Swedsnus eller en Samarbetspartners kan. Betalning för varor eller tjänster skall ske via de betalningslösningar som finns tillgängliga på Webbplatsen.

Allmänt
De allmänna villkor som här anges (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) beställer varor eller tjänster via Webbplatsen. I de delar dessa Villkor är samma, oavsett om varan eller tjänsten du inhandlar är från Swedsnus eller Samarbetspartnern, benämns Swedsnus och Samarbetspartnern gemensamt ”Säljaren”. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör sin beställning via Webbplatsen.

Som angivet ovan ingås avtal vid köp via Webbplatsen mellan dig och Swedsnus och/eller mellan dig och en eller flera Samarbetspartners. Vem som är Säljare kan alltid ses på varusidan och i kassan. Vid köp via Webbplatsen, med deras Allmänna villkor, godkänner du även Swedsnus Allmänna villkor och Integritetspolicy, oavsett om köpet endast skulle innefatta Samarbetspartners varor.


Åldersgräns / Ålderskontroll
Personer som är under 18 år får inte beställa på www.swedsnus.nu. För att en kund ska kunna handla i webbutiken så måste kunden verifiera sin identitet och ålder (+18 år) med personnummer / BankID. Om vi skulle misstänka försök där snus handlas obehörigt väljer vi alltid att neka köp. Om vi skulle finna misstanke om att en person under 18 år gjort bedrägeriköp, langning etc. kommer en polisanmälan upprättas omedelbart.


Swedsnus och Säljaren reserverar sig för eventuell slutförsäljning, samt fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, exempelvis eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, felaktiga priser samt prisjusteringar (till exempel förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående aktuell lagerstatus. Säljaren är förbehållen rätten att korrigera sådana eventuella fel och att när som helst ändra eller uppdatera befintlig information. Bildinformation ska på Webbplatsen uteslutande ses som illustrationer och kan inte garanteras återge en varas exakta utseende, funktion, ursprung, eller det antal varor Kunden erhåller. Information som återges på Webbplatsen och som kommer från Samarbetspartners eller tredje part faller inte under Swedsnus ansvar.

Webbplatsen ägs av Swedsnus. Innehållet på Webbplatsen ägs av Swedsnus eller dess Samarbetspartners eller dess licensgivare. All information på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout, samt information om varor, tjänster och övrigt innehåll får sålunda inte kopieras eller användas utan förekommande skriftligt medgivande från Swedsnus.

Avtal och Beställning
Webbplatsens Villkor måste accepteras av Kunden för att ett köp skall kunna genomföras. Genom att acceptera Villkoren är Kunden förbunden att följa Villkoren i sin helhet. Därmed medger Kunden samtidigt att den har tagit del av den på Webbplatsen befintliga informationen om personuppgifter och även givit sitt samtyckte till användningen av personuppgifter och cookies enligt Swedsnus Integritetspolicy, se nedan.

Oavsett om Kunden beställer en vara av Swedsnus eller en Samarbetspartner, så kommer Swedsnus bekräfta beställningen i egenskap av agent för Samarbetspartnern. Först när Swedsnus bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Swedsnus per e-post har ett avtal om köp ingåtts. Kunden uppmanas av Säljaren att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Swedsnus kundtjänst.

Kunduppgifter mm.
Swedsnus rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. Kunden kommer att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter vid registrering av sitt användarkonto och/eller då en beställning skall genomföras. Vid sådan registrering bekräftar Kunden att de uppgifter som fylls i är fullständiga och korrekta. Eventuella komplikationer till följd av felaktigt ifyllda uppgifter är därmed Kundens ansvar. Mer ingående information om Swedsnus behandling av personuppgifter finns att läsa i Swedsnus Integritetspolicy.

Det är Kundens eget ansvar att se till att ingen annan än Kunden själv kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får därför inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och måste se till att eventuell handling där uppgift om användarnamn och lösenord framgår förvaras skyddat och på ett sådant sätt att någon obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om Kunden misstänker att någon obehörig fått tillgång till Kundens lösenord ska detta omgående anmälas till Swedsnus. Samtliga köp som görs med Kundens inloggningsuppgifter är Kundens ansvar, om sådan anmälan inte gjorts.

Om Swedsnus skulle misstänka att Kunden bryter mot Villkoren, missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter, förbehåller sig Swedsnus rätten att stänga av Kunden ifrån Webbplatsen. Swedsnus förbehåller sig även rätten att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter, antingen på Kundens begäran eller om Swedsnus skulle anse det nödvändigt.

Priser, avgifter och betalning
Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som där anges. Priser är angivna i svenska kronor och inkluderar moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

Kunden kan välja att betala för sina varor och tjänster på något av de sätt som anges på Webbplatsen. Mer information om tillgängliga betalsätt och eventuella rabatter återfinns på Webbplatsen. Om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden har Säljaren rätten att redan i samband med beställningen kräva betalning av Kunden. Då Kunden väljer fakturabetalning eller delbetalning kan en kreditupplysning komma att göras. Kunden kommer i sådant fall att upplysas om detta. Swedsnus förbehåller sig rätten att i särskilda fall begränsa samt att ändra erbjudna betalsätt, om det betalsätt som Kunden själv har valt av någon anledning inte skulle fungera vid köptillfället eller om Kunden inte skulle godkännas för det valda betalsättet.


Leverans och transport
Varor som finns i lager levereras normalt inom det på Webbplatsen angivna antalet arbetsdagar. Särskilt avtal om leverans sker endast enligt Säljarens skriftliga bekräftelse.

Förväntad leveranstid av vara framgår av orderbekräftelse, i kassa och/eller på Webbplatsens aktuella varusida eller dedicerad sida för leveransvillkor. Eventuell leveransförsening är kundens ansvar att meddela Säljaren, tidigast tre dagar efter orderbekräftelse, respektive fem dagar vid köp mot postförskott. Om inte särskilt avtalats och en leverans dröjer mer än 30 arbetsdagar, förutsatt att Kund inte kan hållas ansvarig har Kund rätt att häva köpet.

Vid paketleverans ska Kunden lösa ut detta inom den tid som står angiven i för ordern tillhörande avisering. Paket lämnas vanligtvis ut mot uppvisande av giltig legitimation och ordernummer. Kunden ska alltid få en avisering som meddelar var och när paket ska hämtas ut. Sådan avisering sker via SMS, e-post, vanlig post, eller i undantagsfall via telefonsamtal.

För ej uthämtad försändelse ifrån Swedsnus debiteras 250 SEK, inklusive fraktavgift, via faktura. Vid användning av Postförskott debiteras ej uthämtad försändelse ifrån Swedsnus med 350 SEK, inklusive fraktavgift, via faktura.

Återförsändelse av retur till kund medför en extra avgift av 200 kr.

Utförlig leveransinformation för varor och tjänster köpta på Webbplatsen hittar du under länkarna Leveranstider på Webbplatsen.

Ångerrätt
Eftersom snus vanligtvis klassas som livsmedel föreligger ingen ångerrätt på snusvaror inhandlade på Webbplatsen, i enlighet med distansköpslagen.

Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för varor inhandlade på Webbplatsen innehållande snus eller tobak.

Vid köp av varor annat än snus på Webbplatsen gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Kunden har då rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (så kallad ångerfrist).

Rätten att ångra sig upphör när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även förseglad ytterförpackning, såsom tejpad eller limmad kartong. Kunden får alltså inte bryta någon av varans förseglingar om denne vill kunna utöva sin ångerrätt.

Vid användning av ångerfristen på ett köp som gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan ångerfristens utlöpande, skicka ett klart och tydligt meddelande till Swedsnus där detta anges och där följande information framgår: Kundens fullständiga namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, samt för ärendet relevant information, så som ordernummer, fakturanummer och namn på varan i fråga. Alternativt kan Kunden använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt.

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden alltid returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan, samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Swedsnus. Varan ska skickas väl emballerad och med obruten plombering.

Då Kunden ångrat sitt köp återbetalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden, inklusive leveranskostnader. Eventuella tillkommande leveranskostnader, om Kunden valt ett alternativt leveranssätt, annat än den standardleverans som Säljaren erbjuder, undantas från återbetalning. Vid retur av endast en del av komplett order återbetalas inte leveranskostnaden.

Säljaren betalar tillbaka beloppet senast inom 14 dagar från och med det datum Kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. Säljaren förbehåller sig rätten att vänta med återbetalningen tills Säljaren tagit emot varan i retur eller det att Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalning till Kunden sker via det betalningsalternativ som Kunden valt att använda vid köpet, om inte annat överenskommits eller att något hinder för sådan återbetalning skulle föreligga.

Garanti och reklamation
Webbplatsens varor omfattas generellt sett inte av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor vid undantagsfall skall i så fall finnas angivna i anslutning till varan på Webbplatsen. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis. Villkor för Samarbetsparters eventuella garantier skall framgå på deras respektive villkorssida.

Reklamationsrätten täcker endast varor som är felaktiga eller bristfälliga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Kund som önskar göra reklamation gällande felaktig eller bristfällig vara utifrån samband med beställning ifrån Webbplatsen ska kontakta Swedsnus snarast möjligt efter att felet upptäckts, via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen.

Synlig transportskada eller paket som saknas måste anmälas direkt Swedsnus. Om skadan ej är synlig på ytterförpackning, skall skadan anmälas till Swedsnus via mejl senast 5 dagar efter mottagen leverans. Efter denna tid utgår ej ersättning.

Säljaren står för returfrakten för godkända reklamationer.

Vid returnerad och godkänd reklamation av vara kommer Säljaren att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning, senast inom 30 dagar från det att Säljaren mottagit reklamationen. Säljaren förbehåller sig rätten att enligt gällande konsumentskyddslagstiftning neka en reklamation, då skälig bedömning som ej visar att varan är felaktig kan göras. Vid reklamationer följer Säljaren riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden.

Vid godkänd reklamation av felaktig eller defekt vara, där Kund önskar ny ersättningsvara, skickar Säljaren ut ersättningsvara.

Länkar
Externa webbplatser utanför Swedsnus kontroll kan länka till Webbplatsen. Också Swedsnus kan länka från Webbplatsen till andra webbplatser som ligger utanför Swedsnus kontroll. Även om Swedsnus försöker säkerställa att Webbplatsen enbart länkar till webbplatser som delar Swedsnus Integritetspolicy angående personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter är Swedsnus inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som av Kunden tillhandahållits andra webbplatser. Kunden uppmanas därför iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

Force Majeure
Säljaren förbehåller sig rätten att frånsäga sig ansvar vid förseningar orsakade av sådana omständigheter som Säljaren inte själv kunnat råda över. Exempelvis; allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av sådana omständighet som här angivits. Sådana omständigheter anses utgöra befrielsegrund och medför sålunda befrielse från skadeståndskrav och andra liknande påföljder. Om sådana omständigheter varat längre än 60 dagar ska både Kunden och Säljaren anses ha rätten att häva köpet med omedelbar verkan.

Ändringar av Villkor
Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen och gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren i samband med ett nytt köp eller 30 dagar efter att Säljaren genom publikation på Webbplatsen har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar därför att Kunden kontinuerligt håller sig uppdaterad på Webbplatsen och att Kunden i samband med köp granskar Villkoren, för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

Ogiltighet
Skulle kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd finna någon bestämmelse i dessa Villkor vara ogiltiga eller icke-verkställbara, skall bestämmelse i frågan vara gällande och verkställbar i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. Bestämmelser som i sådant fall förklarats ogiltiga eller icke-verkställbara skall då ersättas av relevant juridisk vägledning eller råd.

Tillämplig lag och tvist
Enligt Swedsnus policy bör eventuell tvist främst lösas i samförstånd efter diskussion med Säljarens kundtjänst eller giltig representant för Swedsnus. Säljaren följer beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa Villkor tolkas i enlighet med svensk lag och bör avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

Vid eventuell tvist hänvisar vi till den Europeiska Kommissionens online-plattform (ODR) för tvistlösning. Vid uppkomsten av en tvist hittas information gällande lösningar på ODR's hemsida: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV

 

Vänligen observera! Du måste vara minst 18 år för att kunna handla på Swedsnus!