Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Behandling av personuppgifter / Uppdaterad: 2018-05-15

 
Grundläggande principer
Swedsnus förbinder sig att skydda och respektera dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. För att du skall förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra principer för behandling av personuppgifter i form av vår Sekretesspolicy.
 
Personuppgifter
Swedsnus.nu AB (”Swedsnus”) driver webbplatsen Swedsnus.nu och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”) och är därmed personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Swedsnus eftersträvar att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt, för att värna om din personliga integritet. Redovisningen av denna policy är till för att hjälpa dig att förstå vilken slags information Swedsnus samlar in och hur denna används. Genom att i samband med köp eller lämnande av uppgifter godkänna policyn på Webbplatsen, så medger du ditt samtycke till Swedsnus behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
 
Användning och behandling av personuppgifter
Swedsnus behandlar de personuppgifter som du som Kund lämnar, har lämnat till oss, eller som samlats in på Webbplatsen genom cookies, i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som Kund. De personuppgifter som Swedsnus behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Dessa uppgifter kan användas för identifikation, kundundersökningar, elektronisk kundinformation samt för statistikändamål. Kunden kan personligen när som helst delge Swedsnus önskemål om att avbryta användningen av dessa uppgifter.

Samma uppgifter kan vid tillfälle även komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att utveckla Webbplatsen, dess betalningslösningar och betalningsprocesser, samt för att förse dig som Kund med relevant kundinformation. Vid behandling av personuppgifter för att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser på Webbplatsen inkluderas sådan behandling där personuppgifter används och överförs i form av analysunderlag till andra bolag inom Swedsnus organisation eller till tredje part på Swedsnus uppdrag. Personuppgifter kan vid sådana tillfällen då att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Kunders personnummer behandlas även i samband med köp på uppdrag av eller genom krav ifrån betalnings- och kreditföretag i kreditupplysningssyfte.

Sådan användning av uppgifter kan även innebära samkörning med andra register, i enlighet med gällande lagar och regler, såväl inom som utom EU. Personuppgifter kan i sådana fall överföras till och behandlas av andra bolag inom Swedsnus koncern samt Samarbetspartners. Uppgifterna kan vid tillfälle tillika komma att samköras eller delas med myndigheter, om sådan giltig begäran av aktuell myndighet skulle inkomma eller krävas. Uppgifterna kan vid tillfälle även komma att samköras eller delas med Swedsnus Samarbetspartners för t.ex. distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag vid betalning eller för kreditupplysning. Swedsnus försäkrar sig i högsta möjliga grad om att vid sådana tillfällen alltid iakttaga försiktighet och att vidta skäliga åtgärder för att värna denna sekretesspolicy.

Genom att på Webbplatsen godkänna sekretesspolicyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter så ger Kunden också samtycke till att överföra personuppgifter till land utanför EES om så skulle krävas.

Vid eventuell försäljning av Swedsnus eller delar av Swedsnus verksamhet, eller om integration med annan verksamhet skulle ske, kan dina personuppgifter komma att lämnas till aktuell rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och att i sådana fall lämnas vidare till ny ägare av verksamheten.

Swedsnus använder Googles analystjänster. Mer information om Googles insamling, delning och användning av insamlad data hittar man här.
 
Skydd av personuppgifter
Swedsnus vidtager ett flertal säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar. För att behålla dem i säkert förvar använder vi oss av strikta säkerhetsrutiner, samtidigt som vi implementerar och kontinuerligt uppdaterar tekniska detaljer och organisatoriska åtgärder, såsom certifieringsteknik för webbläsare. För att förhindra obehörig tillgång till nätverket använder vi pålitliga brandväggar och antivirusprogram. Tillgången till lagringen av personuppgifter är strikt begränsad.

Swedsnus nyttjar sig även av SSL (Secure Socket Layer), vilket är ett protokoll för att säkerställa skyddad överföring av data via Internet och andra nätverk. Som Kund behöver man därför kontrollera att inställningarna för SSL är aktiverat för aktuell webbläsare. Med avsikt att förhindra obehörig åtkomst i samband med behandling av Kunds betal- eller kreditkortsuppgifter används även envägskryptering.
 
Sparande av personuppgifter
Då Kunden vid registrering av ett personligt konto hos Swedsnus givit sitt samtycke, sparas Kundens uppgifter tills dess att avregistrering sker. Man kan när som helst avregistrera dig som Kund hos Swedsnus. I övrigt förbehåller sig Swedsnus rätten att spara Kunduppgifter så länge det är nödvändigt utifrån lagliga krav, eller för att fullgöra Swedsnus åtaganden gentemot Kunden, så som att uppfylla givna leveransåtaganden.

Kunduppgifter sparas dock aldrig längre än vad som medges enligt gällande personuppgiftslagstiftning.
 
Tillgång, uppdatering och korrigering av personuppgifter
Swedsnus strävar efter att säkerställa att Kunders personuppgifter är korrekta och uppdaterade. På Webbplatsen har Kunden under sitt personliga konto därför tillgång till många av de inlämnade personuppgifter som används av Swedsnus. Grundläggande uppgifter, så som till exempel ändring av e-postadress, namn och dylikt, kan där enkelt redigeras av Kunden själv.

Kunden äger enligt gällande personuppgiftslagstiftning rätten att vid ett tillfälle per kalenderår få besked om de aktuella personuppgifter som behandlas av Swedsnus, oavsett hur dessa samlats in. Begäran om sådan information ska av Kunden lämnas till Swedsnus skriftligt. Enligt gällande personuppgiftslagstiftning måste sådan begäran skickas in per post till den adress som anges på Webbplatsen och måste då vara underskriven av Kunden. Begäran kan inte avkrävas per e-post.

Kunden äger rätten att begära att personuppgifter rättas, blockeras eller raderas. Vid uppsägning av ett aktivt användarkonto ombeds Kunden därför vänligen att skicka ett e-postmeddelande till Swedsnus med korrekta personuppgifter i relation det aktuella användarkontot.

Personuppgifter för syften som rör kundinformation behandlas inte av Swedsnus om Kunden motsätter sig sådan behandling. Kunden äger därför rätten att när som helst återkalla givet samtycke om behandling av personuppgifter, till fullo eller att endast avse specifik del av behandlingen.
 
Länkar
Denna sekretesspolicy gäller enbart häri nämnda Webbplats, då länkar till andra webbplatser kan förekomma. Vid händelse av vidarelänkning till annan webbplats uppmanas Kunden därför att studera den personuppgiftspolicy som anses gälla den aktuella externa sidan. Vänligen notera att Swedsnus inte tar något som helst ansvar för andra webbplatsers behandling av Kunds personuppgifter.
 
Ändringar i sekretesspolicy
Swedsnus förbehåller sig rätten att när som helst i tiden utföra ändringar i denna sekretesspolicy, i den utsträckning ändringarna anses nödvändiga för att uppfylla nya lagliga eller tekniska krav, eller för att åtgärda eventuella störningar. Samtliga ändringar av denna sekretesspolicy publiceras på Webbplatsen
 
Cookies
På Webbplatsen används cookies. Cookies är mindre textfiler som lagras på Kundens dator och som tillåter Swedsnus att följa vad Kunden gör på webbplatsen.

Cookies delas vanligtvis in i två huvudtyper: 1) Permanent cookie, som ligger kvar på Kundens dator under en bestämd tid. 2) Sessionscookie, som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden som Kunden är inne på en Webbplatsen. Sessionscookies försvinner automatiskt då du stänger ner din webbläsare.
 
Användning av cookies
Swedsnus använder cookies i syfte att förbättra webbplatsen för Kunden, så som att anpassa Webbplatsen efter Kundens önskemål och val, samt för att kunna hjälpa till med att hålla reda på vilka varor som lagts till i varukorgen. Cookies används också främst för att kunna hantera köp, säkerställa att Kunden loggat in på Webbplatsen för att därigenom slippa logga för varje ny sida som besöks, och för att kunna anpassa relevanta tjänster och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp

Sessionscookies används även i syfte att kunna registrera statistik över Webbplatsen.

Permanenta cookies används främst för att lagra Kundens eventuella personliga inställningar hos Swedsnus för att exempelvis slippa göra om enskilda val varje gång du besöker Webbplatsen, samt för att anpassa kundinformation efter relevans.

Genom att använda Webbplatsen och/eller genom att godkänna Swedsnus allmänna villkor och Sekretesspolicy ger Kunden sitt samtycke till behandlingen av cookies, i enlighet med vad som här anges. Om Kunden väljer att inte accepterar användningen av cookies kan cookies stängas av i webbläsarens säkerhetsinställningar. Det är också möjligt att ställa in webbläsaren så att den frågar varje gång Webbplatsem försöker placera en cookie på Kundens dator. Genom webbläsarens inställningar är det möjligt att radera tidigare lagrade cookies. Vänligen se specifik webbläsarens hjälpsidor för ytterligare information om hur man går tillväga för att genomföra sådana ändringar. Det är också möjligt att när som helst manuellt radera cookies från en dators hårddisk.

Vänligen notera, genom att inte acceptera cookies kommer köp på Webbplatsen inte att kunna genomföras. Även övriga funktioner på Webbplatsen kan komma att begränsas av tekniska skäl.
 
Borttagning av cookies
Om man inte vill använda cookies kan dessa stängas av i den aktuella webbläsarens inställningar. Det är också möjligt att ställa in webbläsaren att uppmärksamma Kunden varje gång Webbplatsen vill placera en cookie på den använda datorn. Det går också att använda webbläsaren för att radera tidigare lagrade cookies.

Vänligen observera, genom att inte acceptera användningen av cookies kommer köp på Webbplatsen inte att kunna genomföras. Även övriga funktioner på Webbplatsen kan komma att begränsas av tekniska skäl.