Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Snusmagasinet

Höjd Snusskatt 2020

Posted by John 2018-12-10 0 Comment(s) Swedsnus,Nyheter,Information,

 

Höjd Snusskatt 2020

 

 

/ Året går mot sitt slut och som vanligt stundar efter nyår ytterligare en skattehöjning på snus. Bara under de senaste tio åren har snusskatten höjts med omkring 300 procent. Från och med 1 januari 2020 kommer snusskatten att ligga på omkring 460 kronor per kilo. Det motsvarar en höjning till ungefär 9,20 kr i skatt för en vanlig dosa portionssnus på 20 gram och 18,40 kr för en dosa lössnus på 40 gram.

 

 

Skatt på tobak är inget nytt utan har av olika anledningar tillämpats av Sveriges kungar och regeringar sedan det sena 1600-talet. Den huvudsakliga anledningen är att överkonsumtion av tobaksvaror i alla tider har tenderat att skapa ett beroende, som i sin tur riskerat att ha en negativ påverkan av folkhälsan. Olika åtgärder har genom historien därför vidtagits för att begränsa användandet av framförallt tobak och alkohol. Traditionellt har dessa metoder bestått av olika slags förbud eller starka inskränkningar av konsumtionsmöjligheterna, såsom handelsmonopol och åldersgränser, för att nämna några exempel som fortfarande lever kvar. Men inget är mer effektivt än den gamla hederliga punktbeskattningen som av både folkhälsopolitiska och fiskala skäl har tillämpats sedan lång tid tillbaka.

 

 

Bakgrunden till punktskatt.

 

Idag används punktskatter av den svenska staten utifrån det övergripande politiska målet att skapa: ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”. Dagens regering, precis som i princip alla tidigare Svenska regeringar i modern tid, vill med tillämpningen av denna strategi komma till rätta med den missbruksproblematik som framförallt alkohol, narkotika och tobak orsakar för såväl individer som för samhället i stort, i form av kostnader för vård och rehabilitering. Grundtanken är alltså att genom att beskatta varor som riskerar att leda till ett skadligt missbruk, så kan dessa pengar användas för att betala för de kostnader som missbrukproblematiken medför. Ur ett sådant perspektiv är ändamålet såväl logiskt som hedervärt. 

 

Omotiverat hög snusskatt

 

Men är dagens snusskatt skälig? Egentligen inte, hävdar David Sundén, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, i sin rapport för Expertgruppen för Studier av Offentlig ekonomi ”Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel”, från tidigare i år. I en uppskattning av snusandets extra kostnader för icke-snusare, baserat på de skador som Folkhälsomyndigheten uppger att snusandet riskerar medföra, landar beräkningarna i att snusare som mest kostar det övriga samhället drygt 600 miljoner extra per år. Det skulle motivera en snusskatt på cirka 100 kronor per kilo snus – Alltså långt ifrån 460 kronor. Och långt ifrån de cirka 3 miljarder kronor som Sveriges snusare bidragit med till statskassan under 2019. 

 

 

Rapporten tar upp flera aspekter kring Svensk snusskatt, men det som är mest anmärkningsvärt i förhållande till dagens skatteberäkningar är att Folkhälsomyndigheten i riktlinje med EU:s tobakspolitik envist generaliserar riskerna med och skadeverkningarna av allt slags tobaksbruk. De gör med andra ord ingen skillnad på svenskt snus och den dokumenterat skadliga tobaksrökningen ur ett folkhälsoperspektiv. Detta trots att mycket av den forskning som faktiskt har gjorts har haft svårt att bevisa något direkt samband mellan svenskt snus och medicinska skadeverkningar som vanligtvis kopplas till annan slags tobaksanvändning, framförallt rökning. Det är ett dokumenterat faktum att snus också är det mest populära och framgångsrika medlet för rökavvänjning i både Sverige och Norge. I Sverige har vi dessutom lägst tobaksdödlighet i EU, trots ett proportionerligt liknande antal tobaksanvändare, mycket tack vare det svenska snuset. Ur ett folkhälsoperspektiv borde väl endast dessa faktorer kunna motivera staten att försöka hålla ned skatten på snus i jämförelse med skatten på cigaretter kan man tycka. Men, skattehöjningarna på snus har sedan 2006 tvärtom gått i helt motsatt riktning och istället har skatten på snus höjts betydligt mer än skatten på cigaretter. 

 

Framtida höjningar

 

Tyvärr ser den trenden inte ut att vända inom någon snar framtid och Sveriges alla snusare får dessvärre ställa in sig på fortsatt höjda snuspriser under de kommande åren. Ur det krassa perspektivet att snusskatten är oproportionerligt hög sett till de kostnader som snuset orsakar samhället, skulle man kunna spekulera i att skatteintäkterna faktiskt verkar gå före folkhälsan i Svensk tobakspolitik, framförallt om man tar i beaktande att andelen svenska rökare stadigt minskar, samtidigt som bruket av snus ökar. 

 

Swedsnus har alltid stått på snusarnas sida. Det lovar vi att fortsätta med! Vår uttalade strävan har alltid varit att leverera svensktillverkat kvalitetssnus i miljöbesparande storpack till marknadens lägsta dospris, för såväl portionssnus som lössnus. Därför har vi de senaste åren ansträngt oss för att hitta alternativa sätt att hålla nere priserna, som att införa billigare och klimatsmarta förpackningar istället för att höja priset på innehållet. På så sätt har vi kunnat undvika att höja priset på själva snuset sedan 2015! Men, med den kommande höjningen av snusskatten, i kombination med den svenska kronans låga värde i relation till dollarkursen, tvingas vi nu tyvärr ändå att justera priserna på vårt snus efter årsskiftet. 

 

Vi kan dock garantera, att oavsett om du föredrar portionssnus, lössnus eller vill göra eget snus ifrån grunden, så kommer vi alltid att kämpa för att kunna erbjuda dig marknadens mest prisvärda svensktillverkade snus av högsta kvalitet, i storpack eller som snussats, när du köper snus av oss på nätet! Där kompromissar vi aldrig!

 

 

Taggar: Snusskatt