Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Snusmagasinet

Del 3. Svenskt snus genom historien – Svensk snusindustri

2016-07-29 0 Comment(s) Swedsnus,Snushistoria,

 

Samhälle i förändring

 

 

/ Då den industriella revolutionen under senare delen av 1800-talet tog ordentlig fart i Sverige förändrades också många människors levnadsvillkor. Även flera av de tidigare så hårt bevakade sociala strukturerna i samhället kom så småningom att förändras till följd av det. Befolkningen var under hela seklet i en betydligt stadigare tillväxt än någonsin tidigare och de hittills rådande befolkningsförhållanden, som genom historien varit dominerande, kom snart att förändras i grunden.

 

 

Från landet till staden

 

Från en epok då en majoritet av Sveriges befolkning, precis som i de flesta andra delar i världen, fortfarande levde och hade sin vardagliga sysselsättning på landsbygden, trädde man in i en helt ny era – Urbaniseringen, då en stor mängd människor från alla delar av landet sökte sig till de större städerna, ofta för att söka arbete vid någon av alla de fabriker, manufakturer och industrier som växte upp i deras anslutning. En av de främsta förändringarna till följd av detta var att den fram tills dess bestående ordningen, där självhushållning i nästan uteslutande grad tillämpades i såväl hus som stuga runt om i landet, gradvis kom att upphöra.

 

Istället för att man som tidigare, då man själv odlat grödor, hållit boskap och djur, för att få tillgång till de nödvändiga råvarorna för att kunna laga mat samt att producera mjölk och köttprodukter, blev man helt enkelt beroende av att kunna köpa sina vardagsprodukter för att kunna överleva. Detsamma gällde även för diverse bruksföremål, som tidigare ofta kunde tillverkas av egna resurser, men som numera hade börjats produceras i industriell skala och därför var tvungna att inhandlas.

 

Från husbruk till snus på nätet

 

Svenskt snus var inget undantag ifrån den här förändringens tidevarv. Då man tidigare odlat sin tobak för husbruk och kunde göra eget snus helt efter eget tycke och smak, var man nu istället tvungen att köpa snus, antingen vid någon av de många små snus- och tobaksfabriker som fanns runt omkring i städerna, hos tobakshandlare, eller i den lokala tobaksboden.
 

Precis som man hos Swedsnus idag kan köpa billigt snus på nätet i storpack, köpte man på den här tiden en större mängd snus på en och samma gång. Man inhandlade nämligen i regel sitt lössnus i lösvikt. Portionssnus existerade inte på den tiden utan är en modern uppfinning som introducerades först under 1970-talet. Lössnuset lades då i olika slags pappersförpackningar, varav det mest vanligt förekommande var en enkel strut. Man kunde också köpa sitt snus i en så kallad kardus, det vill säga en färdigt uppvägd förpackning. Det förekom naturligtvis redan på den tiden även snus färdigpackat i dosor. Dessa var för det mesta ovala till formen och även de gjorda i pressad och vaxad papp. Det vanligaste var dock att var man hade sin egen dosa, i vilken man sedan fyllde på sitt snus vid behov, precis som man gör med Swedsnus storpack och snussatser idag.

 

Snus som gemensam nämnare

 

En dosa skulle gärna vara personlig och uttrycka någonting om dess ägares personlighet, yrke eller intressen. Till viss del kan man säga att det även fanns ett socialt samspel kopplat till användningen av snus, som med tiden dessutom kom att sträcka sig utöver samhällets social strukturer. Det var nämligen både brukligt och artigt att när man presenterade sig eller hälsade på någon, räckte fram sin dosa för att bjuda på en pris snus. Inte då undra på att det var viktigt att ha en snygg eller personlig snusdosa. De som hade råd använde sig ofta av en snusdosa gjord i tenn, silver, eller i vissa fall ännu ädlare material. För gemene man var det dock vanligare att man själv tillverkade sin egen snusdosa av ett enklare material, ofta med mycket stor omsorg.

 

Fortsättning följer.

 

Taggar: Historia